Vad vet du?

Vad vet du om Downs syndrom och vad har du ingen aning om?
Gör vårt test på 10 frågor och lär dig mer.

1. Downs syndrom är en sjukdom.

Downs syndrom är en diagnos, inte en sjukdom. De flesta personer med Downs syndrom är friska. Däremot kan diagnosen innebära en ökad risk för vissa sjukdomar – men även en minskad risk för vissa andra sjukdomar. Det är viktigt att komma ihåg att de flesta sjukdomar som är vanligare hos personer med Downs syndrom är behandlingsbara.

2. Varje år föds cirka 140 barn med
Downs syndrom i Sverige.

Det motsvarar ett barn med Downs syndrom per 650 födslar.

3. Personer med Downs syndrom kan
inte lära sig läsa och skriva.

Gemensamt för alla barn med Downs syndrom är att utvecklingen tar lite längre tid, men med rätt pedagogik kan de flesta lära sig att både läsa och skriva. Det kan till och med vara lättare för många att lära sig läsa än att tala.

4. Alla människor kan ha ”en släng av”
Downs syndrom.

Maj Hultén, professor i medicinsk genetik vid Karolinska Institutet i Stockholm, föreslår i en artikel i början av 2013 att det är troligt att alla människor har några celler med tre kopior av kromosom nr 21.

5. I Sverige har personer med Downs syndrom
rösträtt och får gifta sig.

I Sverige har personer med Downs syndrom samma grundläggande rättigheter som andra medborgare.

6. Alla med Downs syndrom är glada, kramiga
och musikaliska.

Personer med Downs syndrom är olika individer – precis som alla andra. De kan känna glädje, ilska och sorg. De vill kramas ibland och vara ifred ibland. Vissa är musikaliska, andra inte.

7. Medellivslängden för personer med
Downs syndrom är 30 år.

Medellivslängden har förbättrats avsevärt under de senaste åren och är i dag 60 år. En av de äldsta, nu levande människorna med Downs syndrom fyllde 77 år häromdagen.

8. Downs syndrom kan även kallas mongolism.

Mongolism är en äldre term för Downs syndrom och var omodernt redan på 60-talet. Uttrycket uppkom på grund av det så kallade mongolvecket, vecket vid ögat som många personer med Downs syndrom har, vilket också är vanligt hos folk med östasiatisk bakgrund. Numera uppfattas uttrycket mongoloid som kränkande och är INTE ett acceptabelt ordbruk.

9. Det finns olika grader av Downs syndrom. Vissa har mycket andra har lite.

Antingen har man Downs syndrom, eller så har man det inte. Däremot yttrar det sig väldigt olika. Det som är svårt för någon, är lätt för någon annan – och tvärtom. Men det finns en form som heter DS Mosaik, vilket innebär att inte alla celler i kroppen har den extra 21-kromosomen.

10. Barn med Downs syndrom kan gå i
vanlig förskola/skola.

Barn med Downs syndrom kan gå i vanlig förskola och grundskola, ofta med extra stöd av en resursperson. När barnen kommer upp i skolåldern är det upp till familjen att välja vilken typ av skola som passar bäst.